Nhận xét về tác dụng chẩn đoán và điều trị của châm loa tai

90 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1982

Số: 1

Trang: 35-37

500 bệnh nhân (BN) có chẩn đoán (CĐ) xác định của y học hiện đại điều trị nội trú và ngoại trú tại Viện Đông y và một số cơ sở y tế khác được nghiên cứu để xem xét tác dụng CĐ và điều trị của châm loa tai. Kỹ thuật thăm dò loa tai dựa vào CĐ tây y và lý luận đông y dùng que dò ấn nhẹ đều tay ở loa tai xung quanh vị trí tương ứng với tạng phủ hoặc bộ phân bị bệnh, tới điểm mà BN có phản ứng nhăn mặt hoặc đau chói. Kết quả: 63% CĐ phù hợp với CĐ tây y; châm ở loa tai, tác dụng giảm đau và tiêu viêm chiếm tỷ lệ cao (96% cắt cơn đau dạ dày, 94% giảm đau dâu thần kinh tọa).
Liên kết