Những biến đổi về huyết động và tính an toàn của siêu âm gắng sức bằng Dobutamin trong chẩn đoán bệnh động mạch vành

222 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 499-509

Liên kết