Những biểu hiện ban đầu về lâm sàng của bệnh áp xe gan

135 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Gia Lợi 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1992

Số: 3

Trang: 25-26+68

Liên kết