Những kết quả bước đầu triển khai bệnh viện dã chiến dự bị động viên thành phố Hồ Chí Minh trong diễn tập PT-08

230 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Châu 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2009

Số: 258

Trang: 9-12

Liên kết