Những kết quả nghiên cứu sự nhân lên của Virus gây ung thư AMV, lâm sàng cô dặc và tinh khiết P27 từ AMV

199 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm 

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 23-24

Liên kết