Những kết quả nghiên cứu sự nhân lên của Virut gây ung thư loại ADN-chung HTV-C3-1, trên môi trường tế bào nuôi nhân tạo

235 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm 

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 47-48

Liên kết