Những nghiên cứu tiếp truyền thăm dò giống Virus Vacxin Cumboro trên túi lòng đỏ của phôi gà

210 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm 

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 81-82

Liên kết