Những nghiên cứu tiếp truyền thăm dò gíông Virut Vacxin Gumboro trên xoang niệu mô ( XNM ) của phôi gà

236 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm 

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 88-91

Liên kết