Những trường hợp khó định nhóm máu hệ ABO gặp tại Bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm 2006-2007 và một số biện pháp xử trí

239 August 31, 2017 7

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 725-730


Liên kết