Những yếu tố đặc trưng của ngành y dược ảnh hưởng đến thị trường thuốc Việt Nam giai đoạn 1991-2000

72 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2002

Số: 8

Trang: 4-8

Nc những nguyên nhân, yếu tố chủ quan, khách quan đã tác động đến thị trường thuốc VN qua khảo sát một số công ty xuất nhập khẩu, xí nghiệp dược, một số hãng phân phối dược phẩm quốc tế, bệnh viện, nhà thuốc,... Theo dõi mô hình bệnh tật, yếu tố khoa học công nghệ Y Dược, ảnh hưởng của hệ thống cung ứng phân phối thuốc, hệ thống khám chữa bệnh và điều trị đến thị trường thuốc, kết quả: Hệ thống các yếu tố gồm: thầy thuốc, bn, bệnh tật, kinh tế y tế, văn bản pháp quy, chính sách của ngành y tế.. đã gây tác động nhiều mặt tới thị trường thuốc VN, tạo nên một thị trường thuốc sôi động, phong phú, tạo đà thúc đẩy ngành sản xuất và kinh doanh thuốc phát triển, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Liên kết