Nội soi xử trí viêm phần phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm từ 2007 đến 2009

124 August 31, 2017 1

Tác giả: Lê Thị Thanh Vân 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3 PB

Trang: 126-130

Liên kết