Nuôi giữ chủng Anopheles minimus theobald, 1901 trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp giao phối nhân tạo: Thông báo số III: Một số dẫn liệu sinh học của muỗi Anopheles minimus

97 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Đình Chử 

Năm: 2001

Số: 1

Trang: 82-87

Liên kết