Nút tĩnh mạch cửa gây phì đại gan: thông báo trường hợp đầu tiên tại Việt Nam

212 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 65-68

Tắc tĩnh mạch cửa phải gây phì đại gan trái để làm tăng thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư gan phải được điều trị phẫu thuật cắt gan phải mà thể tích gan trái không đủ. Tuy không đạt mục tiêu cắt gan phải và chỉ định có khi cần xem xét lại nhưng thông báo báo này ghi nhận trường hợp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật PVE. Tác dụng phụ sau PVE 10% đau nhẹ, sốt nhẹ thường kết thúc sau 3 ngày. Thời gian nằm viện trung bình 4 ngày, các rối loạn sinh hóa thường ghi nhận trong vòng 24 giờ đầu. Về mặt giải phẫu bệnh học, đại thể khó phân biệt được vùng tắc mạch và không tắc mạch. Về vi thể, thành tĩnh mạch cửa bị phá vỡ lớp biểu mô, lòng mạch bị lấp đầy bởi các hạt sinh học và đại thực bào, vùng cạnh tĩnh mạch cửa có phản ứng viêm và xơ hóa. Có hình ảnh viêm xơ đường mật. Rất hiến hình ảnh ổ hoại tử. Đây là điểm phân biệt chính giữa tắc tĩnh mạch cửa và tắc động mạch gan, đồng thời giải thích sau tắc tĩnh mạch ít tác dụng phụ hơn. Thông báo này cũng nhắc nhở các phẫu thuật viên nói riêng và các thầy thuốc nói chung khi chỉ định cắt gan phải trong mổ phiên, ngoài các yếu tố khác cần phải biết rõ thể tích gan trái.
Liên kết