Parasight - F dương tính kéo dài sau khi ký sinh trùng đã sạch do điều trị bằng Artemisinin

192 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 4

Trang: 23-25

Nghiên cứu hiện tượng dương tính kéo dài của Parasight - F (PSF) sau khi ký sinh trùng (KST) đã sạch do điều trị bằng phác đồ artemisinin đơn thuần 5 ngày trên 32 bệnh nhân có KST P.falciparum trong máu với mật độ >500 KST/µl máu, điều trị tại xã Đặc Ơ, huyện Phước Long, Sông Bé từ tháng 1-2/1996. Mỗi bệnh nhân đều được cán bộ y tế cho uống artemisinin ngày D0: 20mg/kg cân nặng, ngày D1-D4: 10mg/kg cân nặng, 2 lần/ngày. Kết quả: so với lam nhuộm giêm sa ở ngày D0, PSF có độ nhạy bằng 95,2% và độ đặc hiệu bằng 84,6%. Có 4 bệnh nhân có KST với mật độ trên 1.000 KST/µl máu nhưng PSF lại cho kết quả âm tính. Đến ngày D3, đã không tìm thấy KST ở trên lam của một bệnh nhân nào, trong khi trên 50% số bệnh nhân vẫn có PSF liên tục dương tính từ ngày D3-D7, và 11/20 bệnh nhân có PSF dương tính ở ngày D14.
Liên kết