Phân lập acid corosolic và acid urosolic từ lá cây bằng lăng (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers)

185 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2009

Số: 5 (397)

Trang: 32-35

Liên kết