Phân lập resvertrol và amodin từ cốt khí củ (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc) trồng ở Việt Nam

207 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 369

Trang: 7-10

Liên kết