Phân lập và xác định cấu trúc của acid (9S, 13R)-12-oxo-phytodienoic từ cây cỏ lào chromolaena odorata

194 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 238-240

Liên kết