Phân lập và xác định cấu trúc quercitrin và afzelin từ cây tầm gửi - Taxillus chinensis (DC) Dans. - sống trên cây gạo

251 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 3 (419)

Trang: 37-40

Liên kết