Phát hiện nhanh chóng và chính xác ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp nguộm sống và cận sống

248 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1979

Số: 4

Trang: 46-56

Liên kết