Phát hiện virut Seoul trên chuột Rattus Novergicus bắt được tại Hà Nội trong năm 2006

124 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 65-67

Bẫy được 76 mẫu chuột tại Hà Nội trong năm 2006 gồm có 46 chuột Rattus Novergicus, 8 con chuột Rattus Flavipectus và 22 con chuột Suncus murimus. Tất cả 76 mẫu chuột này đều thu thập máu và phổi, rồi giữ trong – 80 độ C. Kỹ thuật miễn dịch gắn enzyme IgG – ELISA dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng virut Hantaan và kháng virut Thottapalayam. Kết quả các mẫu chuột dương tính với 2 kỹ thuật ELISA và IFA: với 3 mẫu chuột Rattus Novergicus dương tính IFA, tác giả đã phân tích được trình tự gen của 2 mẫu chuột bằng kỹ thuật RT-PCR. Đã tìm thấy virut Seoul trên chuột Rattus Novergicus tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong năm 2006. Kết quả phân tích gen và lập cây phả hệ cho thấy virut Seoul tại Hà Nội giống với virut Seoul tại Nhật Bản và Indonesia.
Liên kết