Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu kết hợp thu nhỏ đáy lưỡi trong điều trị ngáy (qua 20 trường hơpj tại Trung tâm Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995-2000

116 August 31, 2017 0

Năm: 2001

Số: PB 4 - SĐB Hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19

Trang: 180-163

Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu và thu nhỏ đáy lưỡi để làm rộng eo họng và hạ họng cho thấy có hiệu quả trong điều trị hội chứng ngưng thở trong khi ngủ. Tác giả đã thực hiện phẫu thuật kinh điển CHHMH kết hợp đồng thời với kỹ thuật thu nhỏ đáy lưỡi cải biên bằng cách đốt điện 3 đường dọc đáy lưỡi để đánh giá sự an toàn và hiệu quả trong điều trị ngáy. Từ năm 1995-2000 có 20 bn được thực hiện phẫu thuật này tại TT TMH Tp HCM. Đánh giá kết quả dựa trên dấu chứng chủ quan bằng cách so sánh bảng trả lời câu hỏi trước và sau mổ. Bước đầu cho thấy 17 bn không còn ngáy hoặc ngáy nhỏ, không có biến chứng nặng. Cần nghiên cứu thêm để đánh giá hiệu quả đối với hội chứng ngưng thở trong khi ngủ và những dấu chứng khách quan rõ ràng hơn
Liên kết