Phẫu thuật làm cứng khớp bằng nẹp vít cuống cung trong gãy cột sống thắt lưng do chấn thương

291 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 81-83


Liên kết