Phục hồi cử động gập khuỷu trong liệt đám rối thần kinh cánh tay bằng cách chuyển ghép vi phẫu thần kinh XI vào thần kinh cơ bì

221 August 31, 2017 0

Tác giả: Võ Văn Châu 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Trang: 1-15

Liên kết