Phục hồi cử động gấp khuỷu trong liệt đám rối thần kinh cánh tay bằng cách chuyển ghép vi phẫu thuật thần kinh XI vào thần kinh cơ bì

219 April 11, 2017 0

Tác giả: Võ Văn Châu 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: 9

Trang: 1-15

Liên kết