Phương pháp phát hiện kháng nguyên trong phân sử dụng kháng thể đơn dòng(premier platinum HpSA Plus) trong chẩn đoán nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em Việt Nam

238 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 134-140

Liên kết