Qua 88 trường hợp mổ lấy thai với kỹ thuật khâu cơ tử cung một lớp

233 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 12

Trang: 44-48

Nghiên cứu trên 88 trường hợp mổ lấy thai với kỹ thuật khâu cơ tử cung một lớp bằng chỉ catgut do Việt Nam sản xuất. Kết quả cho thấy: kỹ thuật này có một số ưu thế so với kỹ thuật khâu cơ tử cung hai lớp như thời gian nhanh hơn, tôn trọng giải phẫu của đoạn dưới tử cung. Không xảy ra biến chứng nào đối với quá trình liền sẹo ở tử cung như viêm phúc mạc, chảy máu từ vết khâu, bục vết mổ, nhiễm trùng vết khâu.
Liên kết