Quá trình hình thành và phát triển của hội nhi khoa Việt Nam

126 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thu Nhạn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1999

Số: đặc biệt

Trang: 14-17

Từ khóa: hội nhi khoa nhi

Trước năm 1945 Việt Nam mới chỉ có số giường và bác sĩ nhi rất ít ỏi. Sau 50 năm xây dựng, màng lưới nhi khoa đã được tổ chức từ tuyến Trung ương cho tới 62 tỉnh thành huyện lỵ trong cả nước. Hội nhi khoa từ 10 bác sỹ ban đầu đến nay đã có hơn 3000 bác sỹ chuyên khoa nhi, trong đó có 100 bác sỹ là hội viên của Hội. Ngành nhi đã có nhiều chương trình phòng chống bệnh cho trẻ em và đã đạt được những thành tích đáng kể. Trong những năm tới, phương châm chung của ngành Nhi vẫn là kiên trì đường lối y tế dự phòng, củng cố màng lưới y tế cơ sở để hạ thapas tỷ lệ tử vong trước 24h, đặc biệt là cấp cứu nhi. Đưa thêm một số vaccin vào chương tình tiêm chủng và quan tâm đến vấn đề thai sản.
Liên kết