Rối loạn chuyển hoá lipid và lipoprotein máu ở bệnh nhân đái tháo đường

198 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 78-81

Nghiên cứu trên 259 bệnh nhân (BN) ≥40 tuổi, gồm 158 BN đái tháo đường (ĐTĐ) có bệnh lý tim mạch (BLTM) và 101 BN ĐTĐ không có BLTM. Đường huyết trung bình của BN ĐTĐ có BLTM cao hơn BN ĐTĐ không BLTM. Giá trị trung bình của HbA1C ở BN ĐTĐ có BLTM là 7,83±2,05, chứng tỏ đường huyết không được kiểm soát tốt. Giá trị trung bình và tỷ lệ rối loạn của CT, LDL-C, HDL-C, TG, Lipo a ở BN ĐTĐ có BLTM cũng như không BLTM khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Giá trị trung bình của Apo A1 ở BN ĐTĐ có BLTM thấp hơn BN ĐTĐ không BLTM. Tỷ lệ rối loạn Apo A1 ở BN ĐTĐ có BLTM cao hơn BN ĐTĐ không BLTM, rối loạn Apo A1 làm tăng nguy cơ mắc BLTM ở BN ĐTĐ lên gấp 9,882 lần. Giá trị trung bình và tỷ lệ rối loạn Apo B ở BN ĐTĐ có BLTM thấp hơn BN ĐTĐ không BLTM.
Liên kết