Rong kinh rong huyết và vaccin dự phòng ung thư cổ tử cung (lược ghi tại Hội thảo khoa học Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP. Hồ Chí Minh)

148 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 41-46

Liên kết