Sàng lọc ung thư cổ tử cung

137 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 11-16

Ung thư cổ tử cung mang những đặc tính của một bệnh cần được sàng lọc. Sàng lọc trên diện rộng bằng Pap smear được xem như là một trong những phương pháp phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư tốt nhất hiện có. Tuy nhiên, test Pap smear chỉ có giá trị sàng lọc chứ không phải chẩn đoán, vì vậy nó không phải là một công cụ hoàn hảo. Việc sàng lọc ung thư cổ tử cung và xử trí các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung dựa trên bộ ba Pap smear, soi cổ tử cung và test HPV. Ngày càng có nhiều bằng chứng xác lập mối liên hệ giữa nhiễm HPV và ung thư cổ tử cung. Theo các nghiên cứu về ADN của HPV, ghi nhận có 89-93% bệnh nhân ung thư cổ tử cung kết hợp với nhiễm HPV. Các nhà ung bướu học phụ khoa đã tán thành hệ thống Bethesda 2001 sau Hội thảo từ 30/4-2/5/2001và đưa ra hướng dẫn cho xử lý lâm sàng.
Liên kết