Sẩy thai liên tiếp: nguyên nhân và điều trị

93 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: 7

Trang: 11-14

Sẩy thai, đặc biệt sẩy thai liên tiếp là bệnh lý thường gặp và vẫn là thách thức cho các bác sỹ lâm sàng. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại, việc tìm ra nguyên nhân gây sẩy thai liên tiếp đã mang lại hiệu quả điều trị bệnh tốt hơn.
Liên kết