Sơ bộ nhận định một số chỉ số huyết học của người bình thường làm trên máy Cell-Dyn 1700 tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

136 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 11

Trang: 18-20

Phân tích mẫu máu của 312 người khỏe mạnh (146 nam và 166 nữ), tuổi từ 7 đến 84, tại Bệnh viện 108. Một số chỉ số huyết học thay đổi phụ thuộc theo tuổi và giới: rõ ở lứa tuổi 20 đến 49; chủ yếu là những chỉ số về số lượng hồng cầu (SLHC), huyết sắc tố, hematocrit; các chỉ số bạch cầu (BC) và tiểu cầu (TC) không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Giá trị của một số chỉ số khác nhau một cách rõ rệt về SLHC, tỷ lệ các tế bào trong công thức BC; giá trị của các chỉ số hematocrit, số lượng BC, số lượng TC không khác nhau. Làm một mẫu máu 10 lần thấy độ lặp lại của máy cao, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về độ lặp của máy.
Liên kết