Sơ bộ nhận xét về ACID bao tử ở những người viêm loét bao tử tá tràng trên 3 ca

203 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1986

Số: 6

Trang: 16-26

Liên kết