So sánh đơn liệu pháp felodipine ER và nifedipine Gits ở bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp từ nhẹ đến vừa

168 August 31, 2017 2

Năm: 1999

Số: 20

Trang: 63-65

Liên kết