So sánh đơn liệu pháp felodipine ER và nifedipine GITS ở bệnh nhân Việt Nam tăng huyết áp từ nhẹ đến vừa

179 August 31, 2017 1

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 374-383

Liên kết