So sánh hiệu quả điều trị của ba phác đồ OAM, OAC và OMC với thời gian 7 ngày trong điều trị loét dạ dày và loét tá tràng có Helicobacter Pylori dương tính

179 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 451

Trang: 109-112

Liên kết