So sánh hiệu quả điều trị dự phòng trong phẫu thuật phụ khoa của cefuroxim (zinacef) sản xuất tại Ấn Độ và Anh

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 12

Trang: 29-32

Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 5-7/2005 để đánh giá hiệu quả điều trị dự phòng của Cefuroxim (Zinacef) và so sánh hiệu quả giữa 2 loại Zinacef được sản xuất tại Anh và Ấn Độ. Kết quả cho thấy hiệu quả dự phòng không khác biệt giữa 2 loại Zinacef. Dùng Zinacef của Anh có chi phí gấp đôi so với dùng Zinacef của Ấn Độ. Zinacef của Ấn Độ có hiệu quả dự phòng tốt, rút ngắn thời gian dùng thuốc và nằm viện.
Liên kết