So sánh hiệu quả và tác dụng của 2 phương pháp dùng methotrexate trong điều trị bệnh vảy nến

112 August 31, 2017 1

Tác giả: Đặng Văn Em 

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 94-100

Liên kết