So sánh liều hiệu dụng của kỹ thuật ghi hình PET/CT toàn thân bằng thuốc phóng xạ 18f-fdg với liều hiệu dụng của kỹ thuật chụp hình CT gan 3 pha

71 August 31, 2017 0

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 510-515


Liên kết