Sử dụng kỹ thuật PCR với những mồi đặc hiệu xác định các đột biến điểm liên quan đến tính kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum

212 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 17-24

Liên kết