Sử dụng NIFEDIPINE và NITROGLYCERINE hạ cơn cao huyết áp

89 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1994

Số: 11

Trang: 11-13

Đánh giá hiệu quả sử dụng Nifedipine và Nitroglycerine trong điều trị tăng huyết áp cho 238 bệnh nhân (196 nam, 42 nữ, tuổi trung bình 58+/-8,6), điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất từ 1980-1992. 127 bệnh nhân điều trị Nifedipine (Adalat) 10mg và 48 bệnh nhân điều trị Nitroglycerine 6-10mg. Kết quả: Nifedipine và Nitroglycerine dùng đơn độc có thể hạ cơn huyết áp tăng cấp diễn ở 83,3 - 88,2% tổng số BN. Nitroglycerine có tác dụng nhanh hơn Nifedipine trong việc hạ huyết áp nhưng có nhiều tác dụng phụ. Phối hợp 2 loại thuốc này cho kết quả tốt hơn dùng đơn độc từng loại, đặc biệt đối với những ca huyết áp tăng giai đoạn 3.
Liên kết