Sự liên quan của một số biến đổi miễn dịch với thành phần khí trong máu và thăng bằng acid base ở bệnh nhân lao phổi được điều trị khỏi

246 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 9

Trang: 46-48+41

Nghiên cứu 7 bệnh nhân (BN) lao phổi được xác định chẩn đoán trên XQ và có BK(+) được điều trị tại Viện Lao và Bệnh phổi trong thời gian 9-11 tháng và được kết luận đã khỏi bệnh. Kết quả: có sự phục hồi các mối tương quan đã bị rối loạn ở trạng thái bệnh lý sau một quá trình điều trị có kết quả. Ngoài mục đích diệt khuẩn ra, điều chỉnh tình trạng mất cân bằng sinh học và miễn dịch học trở thành một nguyên lý khái quát và là mục tiêu tổng quát trong điều trị lao phổi, dựa trên các hiểu biết về sinh học của căn bệnh này.
Liên kết