Sự thay đổi một vài chỉ tiêu huyết học sau điều trị của đối tượng thiếu máu do giun móc

116 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 348

Trang: 34-37

Liên kết