Sự thích ứng của bọ gậy anopheles sundaicus với điều kiện phòng nuôi

157 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 71-75

Chủng An.sundaicus thu thập từ Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh có khả năng thích ứng cao với điều kiện phòng nuôi. Từ thế hệ thứ 3, bọ gậy đã có thể sống trong môi trường nước tự pha với nồng độ NaCl 1%. Trong điều kiện này, có tới 88% bọ gậy phát triển thành quăng và 83,5% bọ gậy phát triển đến giai đoạn trưởng thành. Cường đọ ánh sáng 250 -270 lux với thời gian chiếu sáng 10 giờ/ ngày là thích hợp nhất cho sự phát triển của bọ gậy.
Liên kết