Tác dụng phục hồi một số chỉ tiêu miễn dịch trên chuột nhắt trắng đã xử lý với Cyclophosphamide của dịch chiết toàn phần rễ cây Morinda Citrifolia L

192 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 9

Trang: 44-48

Từ khóa: Miễn dịch

Liên kết