Tác dụng phục hồi thương tổn tế bào Lympho T và dòng tủy của viên nang Crila trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

213 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2008

Số: 5

Trang: 10-14

Liên kết