Tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của bài thuốc 'Đại Thiên Nương' ở chuột nhắt trắng trên mô hình gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid (CY)

331 August 31, 2017 2

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 12-17

Liên kết