Tách chiết và xác định artemisinin-hoạt chất chữa sốt rét từ cây thanh cao hoa vàng mọc ở Việt Nam

187 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1989

Số: 1

Trang: 11-13+18

Cây thanh cao hoa vàng Artemisia annua L. mọc hoang với trữ lượng khá lớn. Các tác giả đã tách chiết và xác định artemisinin-hoạt chất chứa sốt rét từ cây thanh cao hoa vàng mọc ở Việt Nam. Nguyên liệu: phần trên mặt đất của cây thanh cao hoa vàng được thu hoạch vào tháng 8 lúc cây chuẩn bị ra hoa; lá được làm khô ở nhiệt độ phòng hoặc sấy trong tủ sấy với nhiệt độ <60oC. Tán hoặc xay thành bột làm nguyên liệu chiết xuất. Kết quả: chiết xuất cây thanh cao hoa vàng xác định được tỷ lệ artemisinin là 0,3-0,4% so với dược liệu khô.
Liên kết