Tách dòng gene CRTI mã hóa cho phytoene dehydrogenase từ pantoea ananatis

253 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 180-184

Liên kết