Tạo chế phẩm bromelain để phối hợp và tăng cường độ bền với ampha chymotropsin dược dụng

77 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 10

Trang: 29-31

Tạo được chế phẩm bromelain từ lõi và vỏ quả dứa ở 3 cấp độ tinh chế khác nhau là BRO1, BRO2, BRO3, đã lựa chọn BRO3 có độ tinh chế cao nhất để phối hợp thay thế một phần chế phẩm α-chymotrypsin. Đã xác định được HđP riêng của BRO3 bằng 1/4 của ACT (1,25/5nK). Trên cơ sở đó đã xác định được tỉ lệ của BRO3 phối hợp với ACT theo khối lượng chế phẩm là 4/1 và đề nghị thay công thức viên α-chymotrypsin 5mcg ACT bằng viên ACT-BRO3E có hàm lượng (2,5mcg ACT và 10,0mcg BRO3), 2 công thức viên này có HđP tương đương. Điều kiện nhân tạo (45 độ C, độ ẩm 60-70%) HđP của hỗn hợp ACT-BRO3 có ổn định HđP cao hơn của ACT là 1,5 lần và hỗn hợp có thêm PEG còn có độ ổn định HđP cao hơn hỗn hợp của nó 1,2 lần và cao hơn ACT tới 1,8-2,0 lần. Việc phối hợp chế phẩm BRO3 với ACT để sản xuất thuốc chữa viêm, chống phù nề mang lại hiệu quả kinh tế, giảm được chi phí cho sản xuất, giúp giảm giá thành, ổn định giá bán sản phẩm và tăng độ ổn định của chế phẩm.
Liên kết